Вентилационни съоръжения

При изграждане на вентилационни система е необходима съвкупност от редица съоръжения за : транспортиране , преразпределяне на дебита,отопление, охлаждане и пречистване на въздуха. Предлагаме и съоръжения за ограничаване на шума , пожаро-преградни елементи и др.