За изграждането на една професионална  климатична система се подхожда индивидуално и според изискванията на обекта. Изисква се проект отговарящ на техническите и функционални изисквания на  сградата. За оборудването на тези обекти предлагаме климатични камери с интегриране на отоплителни ,охлаждащи модули, както и с възможност за регенериране на топлина от изхвърляния въздух.