Основна функция на вентилационните системи е очистването на въздуха.

Ние произвеждаме филтри за грубо и финно очистване на въздуха във вентилационните инсталации, както и на рециркулационния въздух.

Изработваме и предлагаме за продажба и филтри за механично, електростатично и химическо очистване на въздуха, изхвърлян от работни помещения, кухни и промишлени вентилации.